local_shipping   FREE SHIPPING  on orders over $99 across Quebec & Ontario
Publisher Z Berman

הגדה פניני תורת חיים - ילקוט תורת חיים - קבלה

Publisher Z Berman

הגדה פניני תורת חיים - ילקוט תורת חיים - קבלה

Availability: In stock

$27.75

Product Description

הגדה של פסח תורת חיים הספר כולל: פניני תורת חיים פנינים נפלאים מלוקטים מתוך'ילקוט תורת חיים' דערוכים על סדר ההגדה ילקוט תורת חיים ליקוטים יקרים בעניני פסח, חג המצות, שיר השירים, וימי הספירה כוונת המצוות הנוהגים בליל פסח גלות וגאולה השתלשלות ירידת אבותינו למצרים, נפלאות יציאת מצרים וקריעת ים סוף, משה רבינו, דור המדבר וכניסתם לארץ, גלות אדום וגאולה העתידה, משיח צדקנו ועוד נלקטו מדברי רבותינו ז"ל אשר מפיהם אנו חיים ונערכו ונכתבו בלשון קל ובהיר באופן השוה לכל נפש יוצא לאור על ידי חתנו של האי גברא רבא הרב חיים מאיר בן הרב מרדכי אליעזר זצ"ל
Product Details
Store Item #:
28666
Publisher:
Z Berman
Binding:
Hardcover
Language:
Hebrew
Categories: